www.beskydy.cz - Beskydy - Beskydy - rostlinstvo


Tisknout

Beskydy - rostlinstvo

Fotografie (1)[Zobrazit náhledy]
previous
Kruštík širokolistý - Epipactis helleborine 
(klikni pro zvětšení)
next

Současné beskydské rostlinstvo je výsledkem dlouhodobého vývoje. Působení člověka se negativně projevilo zejména na typech a druhovém složení lesů. Přirozené porosty se dochovaly pouze na několika málo místech, jedná se o bučiny, dubiny a původní smrkové lesy.

Většina lesních porostů jsou vysázené smrkové monokultury. Původních smíšených lesů ubylo a jejich zbytky se zachovaly pouze v některých rezervacích. V předhůří Beskyd se rozkládaly dubohabrové háje, které na většině ploch musely ustoupit polním kulturám. Pokud zůstaly v malých plochách zachovány, je dub doplněn bukem, jedlí a jilmem.

Z bylin se zde vyskytují převážně trávy, několik druhů svízele, šalvěj lepkavá a přeslička lesní. Na náplavech okolo potoků a říček se rozkládají luhy a olšiny. Dřeviny zde zastupuje vlhkomilná olše lepkavá a jasan ztepilý. Byliny jsou zastoupeny blatouchem bahenním, později rozkvétá kuklík a netýkavka nedůtklivá. Rozšíření dalších bylin je závislé na záplavách v těchto místech.

Nejrozšířenějším lesním typem v oblasti jsou květnaté bučiny, které se rozkládají od pahorkatin až do vyšších poloh. Vedle buku lesního, který je hlavní a převažující dřevinou, se zde objevují jedle bělokorá, klen a ve vyšších polohách je doplňuje smrk ztepilý. Keře jsou zastoupeny zejména brzy z jara kvetoucím a omamně vonícím lýkovcem jedovatým, který na mnoha místech tvoří rozsáhlejší porosty. Byliny jsou zastoupeny poměrně značným počtem druhů. Jedná se o stínomilné druhy, žádající dostatek humusu a půdní vlhkosti. Převažuje mařinka vonná, kyčelnice cibulkonosná, kyčelnice devítilistá, hluchavka pitulník, léčivý plicník lékařský, kopytník evropský, jenž své květy skrývá hluboko do vrstvy listí. V nižších polohách se k těmto druhům připojuje světle modře kvetoucí jaterník podléška a kokořík přeslenitý. Vedle těchto druhů se zde vyskytují i poklady beskydské květeny jako je střevíčník pantoflíček, který krásou a velikostí svého květu překvapí každého milovníka přírody. Není se čemu divit, vždyť patří do rodiny tropických orchidejí. Jeho výskyt je velmi řídký a je vázán na dostatek vápníku v půdě. Mezi další chráněné rostliny patří lilie zlatohlavá, mečík střechovitý a měsíčnice vytrvalá.

Ve vyšších polohách se rozkládají bikové bučiny. Byliny zde zastupují zejména trávy, mezi nimi převládá bika lesní, třtina chloupkatá a bika bílá. Hojně se zde vyskytují mechy s převládajícím ploníkem. Výše nad bučinami se vyskytují horské smrčiny, poměrně chudé na byliny. V nižších polohách jsou doplněny jeřábem a břízou bradavičnatou. Z bylin jsou zastoupeny opět trávy, mezi kterými převládá bika lesní a třtina chloupkatá. Dále zde roste sedmikvítek obecný, hojně jsou rozšířeny mechy a z nich hlavně rašeliník. V některých místech tvoří rozsáhlé porosty borůvka brusnice, skýtající bohatou úrodu téměř každý rok.

Samotné lesy, ale zejména jejich okraje jsou rájem houbařů, kteří zde nacházeji bohatou úrodu. Vykácené porosty jsou místem sběru malin, lesních jahod a k podzimu se objevujících ostružin.

Louky jsou většinou druhotného původu a svým složením odpovídají požadavkům dnešní zemědělské výroby. Na místech, kde se zachovaly původní porosty, nebo místech, která jsou pro značné podmáčení nevhodná pro zemědělskou výrobu, se zachovala celá řada vzácných rostlin, které jsou zákonem chráněny. Nesmí se tedy ani trhat, ani přesazovat. Jejich výskyt a množství je závislé na prostředí, které ke svému životu potřebují. Z rostlin, které si zaslouží největší pozornost, jsou to vstavačovité, jejichž náročnost na prostředí je největší. Patří mezi ně vstavač mužský, vstavač bledý, vstavač plamatý, prstnatec májový, pětiprstka obecná, vemeník dvoulistý a na silně zamokřených místech se vyskytující kruštík bahenní, kruštík širolistý a bradáček vejčitý. Při okraji lesů rozkvétají z jara na loukách květy sněženky podsněžníku, bledule jarní, prvosenky vyšší a jarní. Později se objevují květy šafránu Heuffelova a vzácněji šafránu bělokvětého. Ve vyšších polohách se místy vyskytuje hořec tolitový. Na rašeliništích a silně podmáčených místech roste ďáblík bahenní, lákající svým květem člověka do močálu a rosnatka okrouhlolistá, která svými pro hmyz přitažlivými lístky je jednou z mála "masožravých" rostlin naší květeny.

Rozmanitost a krása beskydské květeny stojí za to, aby byla chráněna a uchována pro další generace.


InfoČesko

O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Soubory Cookies | Doporučujeme
Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy

Copyright (C) 1998-2022 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b