www.beskydy.cz - Beskydy - Beskydy - savci, plazi, obojživelníci, ryby, ptáci


Tisknout

Beskydy - savci, plazi, obojživelníci, ryby, ptáci

Fotografie (3)[Zobrazit náhledy]
previous
stopa vlka - mapování šelem 2008 
(klikni pro zvětšení)
Výsledky mapování šelem v CHKO Beskydy 
(klikni pro zvětšení)
Výsledky mapování  šelem v Beskydech 2007 
(klikni pro zvětšení)
next

Současná fauna popisované oblasti je výsledkem dlouhodobého vývoje a četných migrací. Značné změny ve složení zvířeny a její celkové ochuzení způsobil svou činností člověk. Přesto je živočišstvo této oblasti stále velmi bohaté a svou rozmanitostí láká vědce i turisty.

Jako první vymizely původní velké šelmy. Poslední medvěd byl zastřelen v r. 1893 na Čeladné, poslední vlk v r. 1914 a zhruba ve stejné době byli vybiti i původní beskydští rysové. Z velkých dravců vymizeli orel skalní a orel křiklavý, stejně tak i sokol stěhovavý. Velmi vzácným ptákem se stal dříve hojný tetřev hlušec. V intenzívně obdělávané podhorské pahorkatinné oblasti kvapem ubývá polní zvěře - zajíců a koroptví. Vzácností se stávají i někteří drobnější živočichové, například obojživelníci, velké druhy hmyzu a korýši.

Díky dlouholeté ochraně velkých šelem na Slovensku a též výhodné geografické poloze oblasti vůči slovenským pohořím se v beskydských lesích nadále objevuje v malém počtu rys (20 kusů, v roce 2004] a v posledních letech medvěd (5 kusů, v roce 2004). Jen náhodně bývá prokázána přítomnost skrytě žijící kočky divoké. Zaznamenán je i výskyt několika vlčích smeček. Na horských potocích s čistou vodou a dobrým zarybněním se vzácně vyskytuje vydra říční. Z běžných šelem je dosti hojná liška obecná, rovnoměrně, i když poměrně vzácněji je rozšířen jezevec lesní a celkem běžné jsou kuna lesní, kuna skalní, tchoř tmavý a lasice.

Typickým obyvatelem hlubokých horských lesů, především Moravskoslezských Beskyd, je jelen evropský, jehož stavy stále vzrůstají, což se i místy negativně projevuje na lesních porostech. Co do početnosti je ze sudokopytníků nejhojněji zastoupena zvěř srnčí, především v nižších polohách se střídajícími se loukami a lesíky. Zdomácnělým zvířetem lesů v okolí Bystřičky a Jasenice na Vsetínsku se stala horská ovce muflon. Na celém území se objevují migrující tlupy divokých prasat.

Vedle běžných drobných savců, jako jsou například rejsek obecný, rejsek malý, ježek východní, veverka obecná, plch velký, plšík lískový a myšovití hlodavci, vyskytují se i druhy velmi vzácné. Patří k nim vývojově nejstarší živočich u nás, rejsek alpský a plch lesní. Zoologickou raritou je myšivka horská - glaciální relikt neboli pozůstatek z doby ledové. Vyskytuje se pouze ve vrcholových částech některých hor. Nesmíme zapomenout ani na užitečnou chráněnou skupinu netopýrů, jejichž hlavními zástupci jsou v popisované oblasti netopýr velký, netopýr vousatý a netopýr ušatý.

Slunné horské paseky, okraje lesů a jalovcové stráně skýtají vhodné podmínky plazům. Nejčastěji se můžeme střetnout s drobnou hnědavou ještěrkou živorodou. Větší ještěrka zelená, stejně jako slepýš křehký, dávají přednost nižším polohám. Zmije se vyskytuje v černých i šedavých formách, není však příliš hojná. Z užovek je běžná užovka obojková, v menší míře užovka hladká.

Znečišťování vod, chemizace zemědělství a lesnictví, to jsou hlavní příčiny úbytku obojživelníků a ryb. Dosud nejlepší podmínky nacházejí v okolí velkých vodních nádrží Šance a Morávka, které slouží k zásobování pitnou vodou a mají proto rozsáhlá hygienická pásma s omezeným použitím pesticidů.

Ryby, obojživelníci, plazi Z obojživelníků jmenujeme alespoň některé - mlok skvrnitý, ropucha obecná, kuňka žlutobřichá, skokan hnědý a mlok zemní. Ze vzácnějších pak rosničku zelenou, čolka velkého a čolka karpatského. Z ryb pstruha potočního, vranku pruhoploutvou, sekavce horského a hrouzka Kesslerova.

Tolik průřez skupinou beskydských obratlovců. Tento výčet zdaleka není úplný, vždyť o pestrosti fauny svědčí například i fakt, že na území známé pralesní rezervace Razula byl zjištěn výskyt více než 70 druhů obratlovců.

PTÁCI A HMYZ

Druhově i početně je nejhojněji zastoupeno ptactvo. Nejčastěji se setkáme s pěnkavou, všemi druhy sýkor, červenkou obecnou, králíčkem obecným, budníčkem menším a hýlem. Občas lze spatřit strakapouda velkého a žlunu, vzácně plachého datla černého. Ve starších porostech přežívá další zoologická zvláštnost - datlík tříprstý. Vzácně se vyskytuje i strakapoud bělohřbetý. Všeobecně na ústupu je dříve hojný tetřev hlušec, který v malém počtu přežívá v několika nejzachovalejších a nejklidnějších horských lesích. Více rozšířen je jeřábek lesní. K ohroženým opeřencům je nutno zařadit ledňáčka obecného, dudka chocholatého a holuba doupňáka. Hojnějšími druhy jsou ořešník kropenatý, vázaný na horské smrčiny, a kos horský, žijící pouze ve vyšších polohách.

Potěšujícím příkladem živočichů, kteří znovu úspěšně osídlují biotop, v němž byli dříve téměř vyhubeni, jsou krkavec velký a čáp černý. Oba skrytě žijí a hnízdí v nepřístupných pralesovitých porostech vrcholových partií Moravskoslezských Beskyd, Javorníků a Vsetínských vrchů.

I přes značné ochuzení je nadále významnou složkou fauny dravé ptactvo. Dosud nejhojnějším dravcem všech nadmořských výšek je káně lesní. Pozornosti často uniká opatrnější a také méně početný jestřáb lesní. Dále se vyskytuje krahujec a v polích je dosti častá poštolka obecná. Již pouze ojediněle hnízdí na území CHKO náš nejrychlejší dravčík ostříž lesní. Velmi vzácný je včelojed lesní, pro zvěř zcela neškodný dravec zaměňovaný ke své škodě s kánětem lesním nebo jestřábem.

Většinou koncem zimy a brzy z jara lze zaslechnout houkání několika druhů sov. Staré lesy jsou domovem vzácných soviček sýce rousného a kulíška nejmenšího. Běžné, i když nikde příliš početné jsou druhy sýček obecný a puštík obecný. Méně se vyskytuje kalous ušatý a ojediněle krásná sova pálená. Velmi vzácně, spíše jako zatoulanec, se objevuje výr velký.

Význačnou živou složku beskydské přírody a základ potravy mnoha obratlovců tvoří hmyz a další bezobratlí. Za všechny uvádíme alespoň atraktivní ubývající chráněné druhy - otakárka fenyklového, otakárka ovocného, roháče obecného, nosorožíka kapucínka, krajníka pižmového a raka říčního.

ODCHYT ŽIVOČICHŮ


InfoČesko

O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Soubory Cookies | Doporučujeme
Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy

Copyright (C) 1998-2022 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b